เรือพายไฟเบอร์ขนาด 10 ฟุต ชั้นเดียว ความได้ 6-7 คน